Private Cosmonauts
(since 2021)


Dudin, Aleksei
Hirano, Yozo
Lenkova, Anastasia
Maezawa, Yusaku
Mordovina, Alena
Ogiso, Shun
Peresild, Yulia
Shipenko, Klim
Vasilevskaya, Marina