Vladimir Nikolayevich Dezhurov

wife: Yelena V. Suprun
children: Anna V. * 28.06.1983
  Svetlana V. * 24.06.1987

close window