Yuri Pavlovich Gidzenko

wife: Olga V. Shapovalovna
children: Sergei Y. * 1986
  Aleksandr Y. * 1988

close window