Rudolf Alekseyevich Gulyayev

wife: Tamara L. Vinikova
children: Nadezhda R. * 04.09.1964
  Lyudmila R. * 04.06.1969

close window