Yevgeni Vasiliyevich Khrunov

wife: Svetlana A. Sokolyuk
children: Valeri Y. * 13.07.1959
  Aleksandr Y. * 10.10.1976

close window