Vladimir Sergeyevich Kozelsky

wife: Nina I. Alekseyeva
children: Igor V. * * 1967
  Yelena V. * 1974

* from 1st marriage with Galina G. Shevjakova

close window