Vladimir Afanasiyevich Lyakhov

wife: Sinaida Y. Esmurzayeva
children: Yuri V. * 1964
  Olga V. * 1970

close window