Oleg Grigoriyevich Makarov

wife: Valentina I. Soldatova
children: Leonid O. * 1961
  Konstantin O. * 1974

close window