Valeri Aleksandrovich Yazdovsky

wife: Lyudmila F. Novitskaya
children: Yelena G. * * 30.03.1970

* from 1st marriage of his wife

close window